Skronedale Lynette

Lynet kom sammen med sin bror, Serge, april 2019. Hun er en veldig atletisk bygget hund og hun er rask, veldig rask. Hun veier ca 18 kg.

 

Hun fikk godkjent vannapport begynnerklasse og startet på jaktprøver i BK i Norge i 2020.

Lynet