Ometyst's Valentino, alias Tino

Valentino, allias Tino skulle opprinnelig bli søkshund i politiet, men har alltid vært eid av meg. Når han var ett år flyttet han permanent hjem, etter å ha vært her i flere ferier.

 

Tino trenes til nå jakt og har i 2018 startet på jaktprøver i Finland, Norge, Sverige og Danmark, Han fikk godkjent resultat i Danmark i åpen klasse og det ville ha vært en førstepremie i Norge og Sverige. Han går stadig bedre på prøver og det er moro å følge utviklingen hans.

Tino er en utrolig vennlig hund og superkosete. Han er lett å trene og samarbeider godt med meg.

 

Dessverre døde Tino på tur september 2019. Han ble trolig bitt av hoggorm og vi rakk aldri frem til veterinær.

 

 

Tino