Ometyst's Vega

Vega er en morsom hund å trene og hun er alltid klar for action.

Vega trenes i lydighet, bruks og spesialsøk. Hun har opprykk til klasse 2 lydighet og opprykk til klasse C i NBF programmet.

Vega er også en meget dyktig søkshund og trenes i Nosework.