Runderingskurs

Illustrasjonen gir et bilde av hvordan rundering gjennomføres.

Rundering innebærer at hunden skal løpe ut femti meter, vende framover og inn til fører igjen og deretter ut på den andre siden. Hunden løper i sløyfer på hver side. Føreren følger en sti/vei e.l. og sender da hunden ut på hver side. Hunden skal melde i fra til føren når den finner personer eller større gjenstander.

Rundering er en øvelse som gjerne utfører i en gruppe. Det kreves rundt 5-6 mennesker for å jobbe effektivt.