Spesialsøkskurs

Stella søker ivrig!

 

 

 

 

 

Spesialsøk innebærer i at hunden lærer å gjenkjenne en spesiell lukt og å markere på denne lukten.
 
  • Spesialsøkshund omfatter mange ulike arbeidsområder og de mest kjente er vel narkotikasøkshunden og eksplosivsøkshunden.
  • Andre søksområder er hvor hunder lærer å detektere ulike sykdommer. Det er mange som bruker spesialsøkshunder i ulike yrkesmessige sammenhenger, f.eks. sopp- og råte-søkshunder.
  • Hunden kan brukes i mer hobbyrelatert sammenheng også. Vi kan f.eks. lære hunde å finne kantareller.
  • Det er også utviklet en konkurranseform (i USA) innenfor spesialsøk og den begynner nå å bli kjent i Norge og Sverige. Vi har nå, i Norge, tre ulike konkurranseprogrammer. Nosework og Smeller. Nosework kommer fra USA og etableres i stadig flere europeiske land. 
  • For ren aktivisering kan hunden læres å finne biter av en tennisballer, teposer eller små godbiter. 
  • De fleste hunder trives med slike oppgaver og dere kan sammen få mye glede av dette.
  • På sikt kan dere utvikle dette til noe mer nyttig og kanskje få det som et yrke.
Interessert? 
 
Vi arrangerer treninger og kurs. Følg med på annonseringer eller ta kontakt!
 
Sted:
Nannestadvegen 208, 2030 Nannestad
Veibeskrivelse finner du her.
 
Vi bruker ulike typer plattformer for innlæring av lukter. Trening på ulike targeter er viktig. Etter hvert også søk i rom og utesøk. Vi kan også søke etter objekter med fokus på mestring av krevende miljøer.