Thomassens utdanning og yrkesfaglig bakgrunn

Jeg startet min yrkeskarriere rett etter 9.klasse på et reisebyrå , men fikk ett er ett halvt år lærlingeplass som elektriker. Jeg tok ikke fagbrevet før i 1990. I mellomtiden jobbet jeg innen landbruket og tok landbruksutdanning og fikk tittelen agronom.

Videregående skole tok jeg på kveldstid og i 1988 startet jeg på Universitetet i Oslo.

Psykologi var fasinerende og etter hvert oppdaget jeg pedagogikken. Det ble et hovedfag i pedagogikk, med et mellomfag i psykologi i fagkretsen.

Etter dette har det blitt en en master i skoleledelse, en del videreutdaning i bl.a. norsk og IKTog utallige kurs.

Min interesse for dyr og spesielt katt og hund har vært en livslang lidelse. Min hundefaglige bakgrunn er beskrevet på en annen side.

Jeg har foruten å arbeide som elektriker, hovedsakelig vært ansatt i skolen - både som lærer og som leder.

Jeg har også jobbet med utsatte barn og unge i ulike sammehenger.

UTDANNING:

2003-2005 Handelshøyskolen BI Oslo - Master of Management i Skoleledelse

Masterprogrammet besto av tre program: Program 1, ”Strategisk omstilling av skolen”, program 2 ”Human resourse management”, program 3 ”Lederskap i skolen”.

2004 Høyskolen i Akershus Kjeller AVIK61 Anvendt informasjons- og kommunikasjonsteknologi

2003-2005 Høyskolen i Akershus Kjeller
NO1&2HDM Årsenhet i norsk for yrkeslærere

2004 Høyskolen i Akershus Kjeller
NOAFP Norsk som andrespråk og flerkulturell pedagogikk

1999–2001 Høyskolen i Harstad. Organisasjon og ledelse. 1 årig videreutdanning.

1994–1999 Universitetet i Oslo Blindern
Cand.polit. hovedfag pedagogikk

Hovedfagsoppgave: ”Elevens selvfølelse og identitet og læreren som menneskelig ressurs”.

1997–1998 Universitetet i Oslo Blindern
Praktisk Pedagogisk utdanning1988–1994

1988-1994 Universitetet i Oslo Blindern

Cand.mag. graden tas og består av:

  • et mellomfag i pedagogikk – grunnfag som problemorientert studieretning og mellomfagstillegget med fordypning i: ”Individets utvikling, læring og sosialiseringsprosess”
  • et mellomfag i psykologi: ordinært grunnfag og mellomfagstillegget med fordypning i ”utviklingspsykologi”
  • semesteremne i livssyn og etikk bestående av filosofi og idéhistorie

1981–1982 Mære Landbruksskole Nord-Trøndelag. 1 årig aronomkurs som resulterte i tittelen agronom.

1990 Fagbrevet, som elektriker gruppe L.

1977 Sogn Yrkesskole, Oslo. Lærlingskolen, linje elkraft. 3-årig lærlingskole.