Kurs 

Vi har kurs for både nybegynnere og viderekomne. Vi legger opp kursene slik at du og hunden opplever at det er nyttig, at dere lærer noe og har det moro.

 

Grunnleggende øvelser for støtende jakthunder og retrievere

Kursene er ofte beregnet på alle som er interessert i støtende jakthunder og retrieverjakt. Vi starter med helt enkle øvelser og tilpasser utviklingen til deg og din hund. Du kan evt. låne hund for på bli kjent med spaniel og denne formen for trening/jakt. De fleste treningsmomentene er også aktuelle for retrievere og stående jakthunder. For mer avansert retrieverjakt, så anbefaler vi Heidi Kvan i Eidsberg. Litt grunnleggende trening og ro-trening kan dere også få her.

Vi er mest ute, og varierer mellom å trene i skogen og her på bruket. Under båndtvangsperioden holder vi oss på bruket, da alt er inngjerdet her. Mer info her.

 

 

 

 

Underliggende kurs blir ikke avholdt i 2021.

Grunnleggende brukshundkurs

Kurset er beregnet for alle som er interessert i søksøvelser i skog og mark. Vi starter med grunnleggende øvelser som søksinteresse, figurantinteresse, lek og apportering. Kursdagene kan gi et grunnlag for å finne ut hva du og hunden kan ha lyst til å gjøre videre. 

Sporsøkskurs

Kurset er beregnet på alle som har lyst til å lære mer om spor. Spor er en ypperlig øvelse for å aktivisere hunden og en kan også konkurrere i øvelsen. Alle hunder kan gå spor, enten de er store eller små. Alle kan ikke bli verdensmestere, men alle hunder kan ha glede av denne øvelsen. Sporøvelsen innebærer at hunden følger etter i forsporene der enten et menneske eller f.eks. en elg har gått tidligere.

Vi kommer til å sette opp grunnleggende kurs og kurs for viderekomne.

Feltsøkskurs

Feltsøk innebærer at hunden i et avgrenset ømråde (f.eks. 50x50m) skal finne gjenstander som mennesker har "mistet". Feltsøk er en morsom øvelse og veldig enkelt å gjennomføre i praksis. Alle hunder har godt av å bruke hodet, les "bruke nesa", og det gir hunden en helt annen tilfredshet enn bare etter tur/mosjon. En hund som har fått brukt nesa sover veldig godt om kvelden. Feltsøk er en av flere øvelser i ulike konkurranseprogrammer. 

Vi kommer til å sette opp grunnleggende kurs og kurs for viderekomne.

Runderingskurs

Rundering innebærer at hunden løper ut ca femti meter på hver side av en tenkt midtlinje, mens hundefører følger midtlinja så langt som det er planlagt. Hunden skal underveis finne mennesker som har gjemt seg i området og melde i fra til hundefører om funnet. Rundering er en morsom øvelse, men krever at det er noen som gjemmer seg og det er praktisk at det er en som organiserer treningen. Rundering kan aktivisere hele familien og det er også mulig å konkurrere i denne øvelsen.

Vi kommer til å sette opp grunnleggende kurs og kurs for viderekomne.

Spesialsøkskurs:

Spesialsøk innebærer at hunden lærer seg å gjenkjenne en spesiell lukt og å finne denne lukten blant mange andre lukter. Hunden viser at den har funnet lukten ved å markere dette på en av flere mulige måter. Vi bruker ulike arbeidsredskap/utstyr som hjelp i arbeidet med å lære hunden luktene fort og effektivt. Spesialsøk har nå blitt en konkuranseform. Det er flere aktuelle programmer å konkurrere i. Vi tilbyr nå kurs:

  • på dagtid ukedager 
  • på kveldstid hverdager (en kveld i uka)
  • helg (teori fredag og praksis lørdag og søndag). Datoer finner du her.